INSCRIPCIONS Quart de Marató
Cada corredor participa sota la seva responsabilitat i tenint el nivell de condició física suficient per afrontar la prova. Una vegada formalitzda l'inscripció no es fara cap devolució de la mateixa.

 Segons estableix la Llei de Protecció de Dades personals, informem que les dades incloses en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer propietat de Tretzesports amb la finalitat de cursar aquesta inscripció i que no cedirà a ningú mes per altre us.
 Si no dieu el contrari, Tretzesports nomes farà servir les vostres dades per enviar-vos informació d’altres esdeveniments esportius que organitzi.
 Al enviar aquest formulari, consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les dades personals amb les finalitats exposades.
 Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: info@tretzesports.com
Molt important
quart%20de%20marato%20reus004004.jpg
INSCRIPCIONS
Mig Quart de Marató
llistat inscrits Quart de Marató
llistat inscrits
Mig Quart de Marató
INSTRUCCIONS PER TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ: Cal omplir obligatòriament totes les dades que es demanen al formulari d'inscripció i llegir bé les indicacions i acceptar les condicions que s'indiquen
Diumenge, 22 de maig de 2016
Reus
quart%20de%20marato%20reus001002.jpg
QUART de MARATÓ
Federats: 12 euros
No Federats: 15 euros (asseg.inclosa)
MIG QUART de MARATÓ
Federats: 10 euros
No Federats: 13 euros (asseg.inclosa)